Bình áp lực

Thông số

Đơn vị

Mã hiệu bình

BAL0.3/10

BAL0.5/10

BAL0.6/10

BAL0.8/10

BAL1.0/10

Áp suất làm việc(1)

Kg/cm2

10

10

10

10

10

Dung tích chứa

m3

0.3

0.5

0.6

0.8

1.0

Kích thước bình(2)

Đường kính

m

0.612

0.712

0.728

0.716

0.800

Dài thân trụ

m

1.4

1.6

1.9

2.0

2.3


*Ghi chú
(1) Áp suất làm việc trên đây là của bình tiêu chuẩn. Áp suất làm việc khác theo đơn đặt hàng
(2) Kích thước bản thể của bình (Không bao gồm thiết bị phụ và đường ống)
Trên đây là các thông số của bình áp lực tiêu chuẩn. Các bình thông số khác sẽ được cung cấp theo đơn đặt hàng