Nồi gia nhiệt dầu

Thông số

Đơn vị

Mã hiệu nồi

GD/0.6/10/300

GD0.8/10/300

GD1/10/300

Công suất nhiệt

Kcal/h

600,000

800,000

1,000,000

Áp suất làm việc(1)

Kg/cm2

10

10

10

Nhiệt độ làm việc

0C

300

300

300

Kích thước nồi(2)

Đường kính

m

1.20

1.34

1.55

Cao

m

1.65

1.65

2.22

Dài

m

4.20

4.20

4.20*Ghi chú
(1) Áp suất làm việc trên đây là của nồi tiêu chuẩn. Áp suất làm việc khác theo đơn đặt hàng
(2) Kích thước bản thể nồi (Không bao gồm thiết bị phụ và bơm)
Trên đây là các thông số của nồi gia nhiệt tiêu chuẩn. Các nồi thông số khác sẽ được cung cấp theo đơn đặt hàng