Nồi hấp

Thông số

Đơn vị

Mã hiệu nồi

NH0.2/2.5N

NH1.4/4.0N

NH3.0/4.0N

NH8.0/5.0N

NH14.0/5.0N

NH38/12.5N

Áp suất làm việc(1)

Kg/cm2

2.5

4.0

4.0

5.0

5.0

12.5

Dung tích chứa

m3

0.2

1.4

3.0

8.0

14.0

38.0

Kích thước nồi(2)

Đường kính

m

0.64

1.13

1.20

1.52

1.80

2.00

Dài thân trụ

m

0.62

1.30

3.00

4.50

5.50

12.00


*Ghi chú
(1) Áp suất làm việc trên đây là của nồi tiêu chuẩn. Áp suất làm việc khác theo đơn đặt hàng
(2) Kích thước bản thể nồi (Không bao gồm thiết bị phụ và đường ống)
Trên đây là các thông số của nồi hấp tiêu chuẩn. Các nồi thông số khác sẽ được cung cấp theo đơn đặt hàng