Hotline 0903 448 905

Cẩu vận chuyển

Quay lại Bản in Yahoo
  • Đặc tính
  • Thông số kỹ thuật
- Cẩu chuyên dùng
- Cẩu tự hành

Cập nhật: 02/08/2013
Lượt xem: 2266
Lên trên